close
צוות מוגנות

צוות מוגנות

בחודשים האחרונים הוקם במזור צוות למודעות חברתית ומוגנות קהילתית, ובשמו המקצועי – "צוות מוגנות". הצוות עוסק בנושאים של אלימות כלפי הגיל השלישי, אלימות בין תושבים, אלימות בין בני הנוער, חרמות ואיומים, בעיות אלכוהול וסמים, עבירות מין למיניהן ומגוון נושאים נוספים שיבדקו לעומק בהמשך העשייה.

ביום השישה בפברואר 2020, יזמנו מפגש לכלל התושבים עם הרצאת אורח מעניינת, בו ציינו התושבים נקודות חשובות, אותן לקחנו לתשומת לבנו.

מטרות הצוות:

לייצר עבור כלל התושבים, מבוגרים וילדים, מרחב קהילתי וסביבתי בטוח ומוגן ככל הניתן.

להוות כתובת במקרים של פגיעה, מצוקה ו/או חשש להתרחשות שכזו.

לפעול וליזום פעילויות מנע על מנת לייצר מרחב בטוח ומוגן לכל תושבי המושב ככל שניתן.

להפנות לטיפול את הנפגע/ת ו/או המעורבים בהתאם לשיתוף פעולה מצדם, לבחירתם והחלטתם.

ליידע את הנפגע/ת ו/או המעורבים ומשפחתם בזכויותיהם וללוותם בתהליך.

חברי הצוות עברו ועוברים הכשרות וליווי ע"י אגף רווחה וקהילה במועצה והרשות לבטחון קהילתי. הצוות מהווה גורם משלים למערכות המקצועיות והגורמים המטפלים, וחשוב מכך – אינו בא במקומם. החברים בו מתחייבים לשמור על פרטיות התושבים, ככל שהחוק מאפשר זאת.

בימים אלו, אנו שוקדים על הזמנת סדנאות מטעם מרכז "מצמיחים" וכן מתן הרצאות לבני הנוער בנושאים שהם תחום עיסוקם של חברי הצוות. ניתן לפנות לכל אחד מאתנו במייל, בטלפון או לבקש פגישה אישית.

נשמח לשמוע מכם – צוות מוגנות מזור.

חברי הצוות:
לילי תגרי      – 052-8418757
אלון ברנט     – 052-8423322
רן ארד         – 050-5075566
רחלי דאבוש – 050-8323074

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 03-9334069
מייל ועד אגודה: mazor73160@gmail.com
מייל ועד מקומי: mekomimazor@gmail.com
פקס: 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל