close
מרפאת מזור

מרפאת מזור

כתובת: מושב מזור, בכניסה למושב מזור.

טלפון: 03-9327885 פקס: 03-9091620

ד"ר צבי לבנטל – רפואת משפחה

מספר רישיון: 15478

שעות פעילות מרפאה:

יום א – 13:00 – 07:30

יום ב' – 20:00 – 15:00

יום ד' – 13:00 – 07:30

יום ה' – 13:00 – 07:30

יום ו' – 12:00 – 08:00 (פעמים בחודש)

שירותי סיעוד – גב' מירה נאמן

יום א – 14:00 – 07:00

יום ב' – 20:00 – 15:00

יום ד' – 13:30 – 07:00

יום ה' – 13:30 – 07:00

יום ו' – 12:00 – 08:00 (פעמים בחודש)

בדיקות מעבדה

יום א – 09:00 – 07:00

יום ד' – 09:00 – 07:00

יום ה' – 09:00 – 07:00

שירותי משרד – יצחק שירוי

יום א – 13:00 – 07:30

יום ב' – 19:00 – 15:30

יום ה' – 13:00 – 07:30

מרל"מ – שירותי לילה

טרם פ"ת רחוב היבנר 29 פ"ת

ט"ל: 1599-520-520

טרם בני ברק רחוב ז'בוטינסקי 160 ב"ב

טל': 1599-520-520

טרם רה"ע רחוב העבודה 14 ראש העין

טל': 1599-520-520

השירות כרוך בתשלום.

מוקד מידע ארצי – טל':*2700 או 12222700

מוקד זימון תורים לרפואה מקצועית – טל': *2700

 

 

 

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 03-9334069
מייל ועד אגודה: mazor73160@gmail.com
מייל ועד מקומי: mekomimazor@gmail.com
פקס: 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל