close
חדר מוסיקה

חדר מוסיקה

במהלך חודש אוקטובר 2020 יצא קול קורא מטעם מעגלים, קול קורא להקמת מרכזי מוזיקה ויצירה בישובי החבל.

חדר מוסיקה היה חלק ממטרות הישוב שלנו, כחלק מתוכנית לחיזוק וביסוס החינוך המוסיקלי ותרבות היצירה בקרב התושבים בכל הגילאים.

מיד עם צאת "קול קורא", הגשנו בקשה להשתתף בפרוייקט. לשמחתנו זכינו. המתחם שנבחר לשם כך הוא ה"סלון הקהילתי" אשר עבר שיפוץ והתאמה למרכז מוזיקה.

מעגלים בשיתוף הועד המקומי, הקימו מרכז מוזיקה שעומד לרשות התושבים, ליצור לנגן, לשיר ולהפיק.

החדר כולל כלי נגינה שונים, אמצעי הגברה, אקוסטיקה, הגברה ועוד כלים שהגיעו מתרומת התושבים.

המרכז ינוהל ע"י מעגלים ויכלול בין היתר –

לימודי נגינה בבתי הספר היסודי, הפעלת הרכבים מוסיקליים בחטיבה העליונה, הקמת הרכבי נוער יצוגיים, לימודי יצירה והפקה לנוער והקמת להקות ומקהלות מבוגרים.

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 03-9334069
מייל ועד אגודה: mazor73160@gmail.com
מייל ועד מקומי: mekomimazor@gmail.com
פקס: 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל