close
ועד מקומי

ועד מקומי

ועד מקומי הוא חלק מן המערכת השלטונית במרחב הכפרי, המנוהלת באמצעות מועצות אזוריות.
המועצה האזורית היא רשות מקומית שבה מספר יישובים כפריים, יישובים עירוניים, יישובים קהילתיים וישובים מוסדיים, שכל אחד מהווה ועד מקומי, והיא נועדה להוות מעין מסגרת ארגונית למטרות משותפות של מספר יישובים סמוכים שכל אחד מהם בנפרד אינו יכול לזכות, מבחינת גודלו, למעמד של מועצה מקומית.
הועד המקומי שאף הוא הינו רשות מקומית, נבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות וחשאיות, ואחראי לניהול המוניציפלי (שפ"ע, תרבות, קהילה, נוער, ספורט, תשתיות (כבישים, מדרכות, ביוב וכו'), חינוך (לא פורמלי), בטחון וכו'), בתחום השיפוט של מושב מזור.

יו"ר הוועד המקומי במזור, הוא דורון פרידמן.

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 03-9334069
מייל ועד אגודה: mazor73160@gmail.com
מייל ועד מקומי: mekomimazor@gmail.com
פקס: 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל