close
ועד אגודה מזור

ועד אגודה מזור

במזור קימים 81 משקים שבעלי המשקים הם חברי אגודה חקלאית שכל נכסי המושב שיכים אליה. את האגודה מנהלים 5 חברי ועד שנבחרים בבחירות אישיות אחת לשנתיים. ועד האגודה אחראי לנהל את נכסי האגודה, אסיפה חברי האגדוה היא המוסד העליון שקובע.

סמכותו של הועד לעסוק בפעילות רגילה של עסקי האגודה הנעשית בהתאם למטרות ולסמכויות שנקבעו בתקנון האגודה ובהחלטות האסיפה הכללית. לועד ההנהלה אין סמכות לבצע פעולות ולקבל החלטות שיש בהן כדי לפגוע באושיות האגודה ובמטרותיה הבסיסיות והעיקריות והיא חייבת באישורה של האסיפה הכללית.

בשנת 2019 נבחר ועד אגודה חדש במזור, בראשו עומד דורון דליות.

חברי ועד האגודה:

יו"ר דורון דליות

דני כהן

דני פרל

ארי הופמן

זהר קפנר

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות 03-9334069
מייל mazor73160@gmail.com
פקס 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל