close
ועדת מסלול

ועדת מסלול

הוועדה נמצאת בראש המאבק במסלול 21 בנתב"ג, מסלול הנחיתה העובר מעל בתי מזור. הוועדה פועלת משפטית, פוליטית ותקשורתית להגנה ושמירה על תושבי מזור מפני רעש המטוסים שיוצר המסלול ולמזעור הנזק הנגרם למושב ולתושביו.

ועדת מסלול מונה שני נציגים מהוועד המוניציפאלי, שני נציגים מוועד האגודה ושני נציגים מהתושבים.

חברי הוועדה: קרן אורבך לוין, אמיל ישי, ארי הופמן, דני כהן, עומרי גלבוע, אלון מימון.

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 03-9334069
מייל ועד אגודה: mazor73160@gmail.com
מייל ועד מקומי: mekomimazor@gmail.com
פקס: 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל