close
תנועת הנוער – האיחוד החקלאי

תנועת הנוער – האיחוד החקלאי

פעילות הנוער במושב מתקיימת תחת תנועת הנוער האיחוד החקלאי.
הנוער שלנו במושב פעיל הן בפעילויות קהילתיות והן פעילויות תנועתיות. הקן מכיל כ- 140 ילדים בגילאים שונים מכיתה ד עד י"ב. שנת י"ג היא שנת הגשמה בה ניתן לדחות את השרות הצבאי ולצאת לשנת התנדבות בתנועה.

הפעילות במושב מתקיימת בימי שישי על ידי צוות ההדרכה.
בימי שלישי מתקיימת פעילות לנוער שנמצאים בשנת הדרכה, כיתות ח',ט'.
ישיבות צוות ופעילות בוגרים בימי חמישי.

הנוער מאוד פעיל בקהילה,  ביוזמות המושביות, בשיתוף ותאום עם רכזת הקהילה וועד המושב.
בשנה האחרונה נפתח מועדון חברתי לנוער. המבנה שופץ ושודרג בעזרת ועד המושב וועדת הנוער -מהווה נקודת מפגש נעימה ומאפשרת לנוער.

אנו מאמינים שיש חשיבות עליונה בפעילות הנוער לגיבוש קבוצה יציבה, תומכת, המאפשרת קשרים חברתיים ופעילות חוץ כיתתית.

אנו נשמח לתת מקום משמעותי לכל אחד מילדי המושב.

מודים לתושבים על שיתוף הפעולה ועל התמיכה בנוער, 

ועדת נוער מזור.

בית. קהילה. איכות חיים

מושב מזור

מזור הוא מושב באיזור השרון כ- 3
ק"מ דרומית מזרחית לפתח-תקוה.

המושב משתייך לתנועת המושבים
ולמועצה האזורית חבל מודיעין.

יצירת קשר

טלפון מזכירות: 03-9334069
מייל ועד אגודה: mazor73160@gmail.com
מייל ועד מקומי: mekomimazor@gmail.com
פקס: 03-9327773

© כל הזכויות שמורות למושב מזור. עיצוב: שלומית טולדו | בנייה: טירן דיגיטל